Demens

i nær familie?

ConnectDem rammeverket.

Ivareta kontakten med deg selv

og relasjonen til den som har demens.

Er du pårørende til en med demens sykdom?


Opplever du uro, redsel, frustrasjon eller tankekjør? Mye dårlig samvittighet? Mange dilemmaer? Opplever du kanskje at du går på akkord med deg selv? Du er ikke alene.


ConnectDem tilbyr et relasjonelt pårørende program. Gjennom undervisning av ulike tema og reflekterende samtaler setter vi sammen søkelyset på vår evne til å kunne stå i en uforutsigbar sykdomssituasjon med større overblikk, indre ro, mental trivsel og handlingskraft med naturlig letthet.

Løfter demensmøtet til en bærekraftig forbindelse mennesker i mellom.

Representerer du en samfunnsaktør ?


Er din aktør nysgjerrig på å skape økt psykososial bærekraft? Geniun tilstedeværelse for å fremme tilfredsstillende og helhetlige løsninger.  


ConnectDem tilbyr foredrag, undervisning og workshops for å avdekke potensiale for en  sømløs og bærekraftig sameksistens i møte med demens. 


unsplash