Rammeverket som setter spor

Connectdem bidrar til at pårørende, helsearbeidere og beslutningstakere best mulig kan møte en av vår tids største helseutfordringer, demens. ConnectDem jobber for å fremme sosial bærekraft og et samfunn hvor tilstedeværelse står sentralt.  

Pårørende programmet

- Fra fortvilelse til forbindelse


Det å være pårørende, fører ofte med seg sorg, samvittighetskvaler, stress, uro og ensomhet over lang tid. I ConnectDem programmet lager vi rom for det som er og setter søkelyset på vår evne til å kunne stå trygt selv i en uforutsigbar livssituasjon. Programmet tilbys i enkelte kommuner og digitalt over hele landet to ganger per år. 


Online programmet

Starter 24. September


Kurs, undervisning & foredrag


ConnectDem tilbyr kurs og foredrag til lag, organisasjoner, folkemøter og foreninger. Åpent og engasjerende formidling bidrar til en opplevelse av håp og fellesskap.


I tillegg leverer vi undervisning til høyskoler og universiteter hvor faglig innhold kombineres med praktiske eksempler og etisk refleksjon. 


Fordypende samtaler


En god samtale kan være helsefremmende. Den gir mulighet for tettere oppfølging og tilstedeværelse, noe som bidrar til økt innsikt. 


Vi tilbyr en-til-en samtaler til pårørende, andre berørte og relevante fagpersoner. Vi er tilgjengelig i Bergens område og digitalt.


Ved å fremme forståelse for sinnets universelle og grunnleggende funksjon, samt en dyp respekt for mennesket, kombinert med vår faglige kompetanse og erfaring som pårørende tilbyr ConnectDem et unikt relasjonelt program ved demens.

unsplash